Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper.

Kl 17.30 skall vi ha intagit våra platser så att kvällens föredrag/kåserie med flyganknytning kan börja. Den gemensam middagen börjar sedan ca kl 18.30.


Den 23 oktober talade Robert Dalsjö, FOI, om den förmåga till avreglering av stridsområden som tillmäts nya ryska sensorer och långdistansrobotar. Hans studier visar att förmågan och effekten reduceras av den ryska oförmågan att samordna olika system.


Till vårt möte den 20 november hade vi inte hittat någon talare som kunde ställa upp. Då fick vi bara några anmälningar, och därför ställdes mötet in.


Den 11 december har vi vårt traditionella julbord på MIS och vi kommer att få höra Åke Jansson berätta om sina 30 flygarår i Afrika.

Se våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm ideell förening                Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754