Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper.

Kl 17.30 skall vi ha intagit våra platser så att kvällens föredrag/kåserie med flyganknytning kan börja. Den gemensam middagen börjar sedan ca kl 18.30.Den 18 september talade Arne Norlander att tala om "Påverkansoperationer".


Sällskapets nästa möte är den 23 oktober. Då kommer Robert Dalsjö, FOI, att beskriva sin studie om den förmåga till avreglering av stridsområden som tillmäts nya ryska sensorer och långdistansrobotar. Hans studier visar att förmågan och effekten kan reduceras genom kvalificerade årgärder.

Se våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm ideell förening                Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754