inbjuder till möte och föredrag den 23 oktober 2019 i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104.

            

Föredrag / föredragshållare:

 

"Rysk avregleringsförmåga i Östersjön" / Robert Dalsjö, FOI


Robert Dalsjö är forskningsledare vid FOI's enhet för strategi och policy och hans  inriktning är mot militärpolitiska frågor och militär säkerhet i Östresjöregionen.


Tider vid mötet den 23/10:

  • Från kl. 1600 samling på Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 1 tr, då Ulinders bar öppnar. Där träffar du dina vänner över en öl innan föredraget och middagen.
  • Från kl.17.00 delar skattmästaren ut namnlappar och tar betalt för middagen av dem som inte betalat per pg.
  • Kl. 17.30 berättar Robert Dalsjö.
  • Kl. 18.45 öppnar matsalen för middagen.

 

Drycker till middagen köpes lämpligen i baren som bångar av mässoff innan vi går in till årsmötet och föredraget.


Obs ny mailadress:

Anmälan till skattmästaren Magnus Berg på FSS mailadress; 

flygarsallskapet.sthlm@gmail.com

eller tfn 073 987 35 20 senast den 21/10 kl 11:55.


Priset middagen har länge varit konstant. På grund av ökade kostnader för Militärsällskapet har priset höjts. Flygarsällskapet kommer att fortsätta subventionera middagen med samma belopp som förut, ca 100 kr. Priset för middagen är nu 250 kr.

Du som anmäler dig kommer att få besked om hur inbetalning skall ske och portkod till MIS.

 

Välkommen!

Styrelsen