Adressförändringar/Medlemsskap


På denna sida kan du anmäla adressförändringar, ansöka om medlemsskap eller om utträde ur FlygarSällskapet.


Om du fyller i uppgifterna för att ansöka om medlemskap i FSS, innebär det att du medger att vi hanterar uppgifterna enligt GDPR. Se under "Om Sällskapet"  > GDPR.


Kopiera det som står nedanför till ett mail till mig, skattmästaren, Magnus Berg, simagnus.berg@gmail.com

Fyll i dina uppgifter i mailet och skicka.


Efternamn,

Förnamn,

E-Post,

Mobiltfn,

Tfn Bostad,

Gatuadress,

Postnr,

Postort,

Titel,

Födelseår.


Jag vill:      ÄNDRA I MITT REGISTER

                   ANSÖKA MEDLEMSSKAP I FSS

                   AVSLUTA MEDLEMSSKAP

(Ta bort det som inte gäller.)


Datum


Namn