Tack alla givare för gåvor till Flygarsällskapets Fond för att

”Bevara och vårda Flygartraditioner”
In Memoriam Ulf Björkman

Lennart Berns

Gösta Högstadius

Torbjörn Armandsson

Ove Wagermark

Palle Juel o Hannele

Magna Lindman

Lars Bandling

Ingrid o Jan Mårtensson

Ingegärd Rehnvall

Maj Tibom

Britt Birgersson

Ann Charlotte von Heland

Kerstin Wachtmeister

Ulf Olsson

Erika Sjöberg,

Ingrid, Erika, William, Ulf, Vendelsö

Anneli Björkman

Hans Bössfall

Gulli o Gunnar

Yvonne Olson

Lars Olsson

Jan Ericsson

Hans o Ruby Billing

Monica och Louise Nordenskiöld


F8 Kamratförening

Nils Gullman

Leif Bergmark

Meta o Jan Kjellson
Anders Eisen
Jan Charleville

Bertil Mademyr

Jan Närlinge

Peter Lundberg

Göran Svanberg

Fredrik Hedén

FS /Info

Torbjörn Rehn

Anders Silwer

Gunnar Laninge

Rolf Pirk

Kenneth Nilsson

Bo Lennhammar

Bertil Mademyr

Hans Bjernby

Ted Hagelborg

K G Widén

Ragnar Persson

Lars Cedvall

Ingemar Ståhl