Vissa föredrag under tiden 2007 till 2016 spelades in på DVD av vår medlem Tomas Dalgren. Han lade ner ett gediget arbete på att redigera fram innehållsrika och intressanta filmer av de föreläsningar som presenterades. Han kan inte fortsätta med inspelningarna, och f n finns inte någon som kan ersätta honom. Om någon medlem kan ställa upp och göra inspelningar, kan de tas upp igen.

De filmer som finns, kan beställas av f d ordföranden Hans Bjernby, se kontakter.


Priset är 50 kr och  täcker bara våra direkta kostnader för filmer inkl försändelse. Pengarna sätts in på vårt plusgiro 11 96 67-4.

Följande filmer finns

Filmerna presenteras i omvänd ordning; de senaste ligger överst på denna lista.

Den 21 september 2016

Lars Ekdtedt, Vd för Militärsällskapet, berättar om sina erfarenheter med ballongflygning.


Lars påbörjade sin ballongflygkarriär 1972 och har till dags dato samlat ca 1100 flygningar i 14 olika ballongtyper. Vidare har han flugit ballong i totalt 19 länder. I tävlingssammanhang är Lars mycket välmeriterad och ligger på plats nummer 68 i världsrankingen.

Försvarsmakten organiserade ballongförband till år 1932 då förbandet lades ner. Det var dels obemannade ballonger för att försvåra flygning, dels bemannade observationsballonger för artilleriet.

I dag används två huvudtyper av ballonger, dels det varmluftballonger, vilka är de vanligast förekommande och dels  vätgasballonger vilka är mera ovanliga och relativt dyra att operera.

Ballongflygning indelas i tre huvudkategorier; passagerarflygning, uppvisningsflygning (förankrad) och tävlingsflygning. En del ballonger har fantasifulla former (GB-gubbar, elefanter mm) och benämns ”special shapes”. Dessa ballonger används främst i reklam- och marknadsföringssyfte.

Lars genuina och passionerade ballongintresse har tagit honom över hela värden. Han redogjorde i ord och bild t ex för en spännande ballongtävling som för några år sedan genomfördes i Dubai.  En annan ovanlig händelse var när Lars tvingades ”nödlanda” på en bergstopp i Japan.

Förutom mycket trevliga foton och ofta dramatiska filmsekvenser kunde Lars på podiet visa upp en riktig tävlingsballong. Bilder och filmer finns med på den DVD som nu finns tillgänglig.

Lars avslutade föredraget med att berätta att det i höst bär av till Japan under två veckor för ytterligare internationella ballongtävlingar. Förberedelser pågår som intensivast just nu. Lars förhoppning är att förbättra sin position, från plats 68, på världsrankingen.

Vi önskar Lars lycka till i Japan instämmer i att ”en färd i luften gifver själen vingar”.


Den 12 december 2012

För sjunde gången står Sven-Olov Olson framför en välfylld åhörarsal i Militärsällskapet. Han inleder med att säga att detta är hans sista kåseri för Flygarsällskapet.

I år vill han vara lite lättsammare. Kallar sitt kåseri ”Varia”, en variation av lite lättsammare minnen från sin långa bana i Flygvapnet och även episoder från sin verksamhet efter. Han berättar livligt om att sovjetiske amiralen Sergei Goschkoff imponerades mycket av Flygvapnets insats vid en marin demonstration 1978. Han påpekar att svenska AJ 37fpl var en viktig del i att Sovjet inte gjorde något fritagningsförsök av den grundstötta ubåten U137 år 1981. Han fick göra en diplomatisk insats när den svenska incidentroten hade avvisat Air Force One med den amerikanske presidenten 1975. Han framförde många andra minnen från sin tid i Flygvapnet.

Han tackade för alla goda åren i FV där han ”solade sig i duktiga medarbetare”. Hans ledarskapsmodell innefattade principen att lyssna till alla och sovra fram goda förslag.

Efter pensioneringen fick han uppdrag av Volvo i bla Polen och Kina och var rådgivare åt Saudiarabien.Den 29 februari 2012

Mikael Holmström och Sven Hugosson var planerade att hålla föredrag om ”Den dolda alliansen”- dold flygverksamhet. Tyvärr kunde Mikael inte komma, han hade insjuknat i influensan. Mikael Holmström är journalist vid Svenska Dagbladet med säkerhets- och försvarspolitik som arbetsfält, välkänd från många debattartiklar och reportage. Han är ledamot av Kungl. Krigsveten­skapsakademin. Han har skrivit boken "Den dolda alliansen".

När Mikael inte kunde komma gjorde Sven Hugosson ett kort referat av bokens innehåll. Den beskriver det mycket omfattande dolda samarbetet mellan Sverige och NATO under hela det Kalla Kriget. Även Flygvapnet och andra flygverksamheter berörs på olika sätt. Signalspaningens roll är välkänd, fotospaning bedrevs. "Flygsäkerhetssam­arbete" syftande till basering av NATO-flyg i Sverige utvecklades. Vissa flygbaser fick mycket långa banor. Dold flygverksamhet (Flygenhet 66) med lätta flygplan för infiltrering och dolda transporter utvecklades och övades.

Sven Hugosson berättar därefter om sin medverkan inom Flygenhet 66 - så långt den idag kan avslöjas. Han beskrev den planering som genomfördes för att kunna transportera personal i småflygplan till våra grannländer. Man skaffade in kartor och flygplatsbeskrivningar för att kunna flyga på små flygfält, som det finns mycket gott om. Flygningarna planerades gå på allra lägsta höjd. Flygplanen var av typ Cessna 206 eller 182 eller motsvarande, som skulle ianspråktagas i krigsfall. Piloter var civila piloter med stor erfarenhet av respektive flygplantyp. Planeringen var dold, uppdragen var av den typ att mycket få skulle veta om dem. Man skulle alltså flyga utan färdplan, och flygningar genomfördes bara som övning inom landet vid enstaka tillfällen.


Tomas Dahlgren har gjort en mycket fin DVD-inspelning


Oktober 2011

Christer Lokind, fd övlt i Flygvapnet ingick i den undersökningsgrupp som tillsattes 2004 efter bärgningen av DC-3:an som havererat vid spaningsuppdrag 1952. Gruppen hade uppgift att utreda besättningens öde samt händelseförlopp, skador och haveriorsak.

Utredningens rapport presenterades i juni 2007. Christer har även biträtt Flygvapenmuseum med dokumentation, intervjuer och seminarier.

Föredraget  handlade om Kalla kriget vid tiden för nedskjutningen av DC-3:an och då främst om stormakternas verksamhet i vårt närområde och hur de kunde följas av den svenska underrättelsetjänsten.


1951 införskaffadesett par DC-3 or och utrustades för signalspaning. Det var ett nytt spaningssätt och inriktades inte bara som sambandspaning mot ledningscentraler och nät, utan även som teknisk signalspaning mot de nya radarstationer som började byggas upp. Spaningsflygningar gjordes även av US Airforce och US Navy. Dessa utländska flygningar var okända för Flygvapnet men det har senare framkommit att två flygplan blev beskjutna 1952, innan DC-3 an sköts ner. Dessutom utfördes från England ”deep penetration flights” med tre amerikanska RB-45C en natt i april. Dessa spaningsflygningar gick djupt in i Sovjetiskt territorium, mot Balticum, ända in mot Moskva och djupt in i södra Ryssland. Försvarsflyget kunde inte göra några insatser mot dem med den utrustning som fanns då, men de ledde till en omfattande utredning och upprustning av flygstyrkorna.

De flygspaningar som utfördes med DC-3:or under 1952 resulterade i att ett fpl blev nedskjutet och besättningen försvann. Under de efterfäljande spaningarna efter det försvunna flygplanet sköts även en Catalina ned, men den besättningen kunde räddas av ett fraktfartyg.

Svenska Flygvapnets utredning om DC-3:ans nedskjutning gjordes hastigt och mycket summariskt på två veckor. Det verkar som om DC-3:ans verksamhet tystades ned av myndigheterna . Christer berättade om det omfattande materialet kring nedskjutningen av DC-3:an som nu har blivit tillgängligt från sovjetiska luftförsvaret efter det att hemligstämplingarna har lyfts efter järnridåns fall.  Han beskriver händelseförloppet och beredskap, radarbevakning och jaktinsats samt tänkbara motiv bakom nedskjutningen.När sedan flygplanet hittades och kunde bärgas, gjordes en ytterligare utforskning av haveriet.Konspirationsteorierna, om vad som hade hänt med besättningen, kunde Christer avfärda.


Tomas Dalgren har gjort en mycket intressant DVD-film med Christer Lokinds framträdande och bilder.


Maj 2011:

Ulf Björkman, fd övlt i Flygvapnet, presenterade vid årsmötet i maj 2011 Barkarby-fältets historia. Han är mera känd som Ulle-Bulle i flygvapenkretsar.

Stockholms internationella landflygplats fram till 1936 var Barkarby. Många av pionjärflygets flygplan visade sig här. Charles Lindberg passerade t ex här och gav tips om aktuell skolflygplanstyp. Erfarenheter från flygkriget under spanska inbördeskriget blev sedan styrande för bygget av flygflottiljen F 8 som startades 1938.

Med sin förmåga att samtidigt vara informativ och humoristisk fick vi följa Ulle-Bulles forskningar om förhistorien till flottiljen, udda flygplan och egna upplevelser från sin F8-tid, om flygning, färgstarka personligheter och F8 som gardesflottilj under general Nordenskiöld. Barkarby-fältets senare historia känner vi väI, liksom Ulle-Bulles engagemang för att allmänflyget skulle få vara kvar. Man kan undra om inte utgången skulle ha blivit annorlunda om beslutsfattarna kunnat sin bygds historia bättre!

Tomas Dalgren har skapat en DVD-film med Ulf Björkmans trevliga framträdande och hans orginalbilder.


Januari 2011

Pensionerade överstelöjtnanten Bengt Ridderstråle; Italiakatastrofen 1928.

Bengt berättade med inlevelse om luftskeppet Italia och dess olyckliga expedition till Nordpolen 1928 under ledning av den italienske flygvapengeneralen Umberto Nobile. Efter att ha passerat över Nordpolen får man under återfärden kämpa mot mycket svårt väder. Kampen varar i många timmar och till slut är luftskeppet så nedtyngt av is att det havererar. Nästan halva besättningen omkommer och de överlevande blir strandsatta på havsisen. Ett stort internationellt räddningsuppbåd söker efter Italia och dess besättning, varvid den kände norske polarforskaren Roald Amundsen försvinner med sitt flygplan. Till slut upptäckts Nobile av den svenske flygaren Einar Lundborg.

Föredraget täcker händelseförloppet från upptakten tills dess att efterdyningarna efter många år planat ut. Hela historien genomsyrades av politiska intriger, byråkrati, rivalitet, prestige, personliga motsättningar, inkompetens och bristande samarbetsförmåga.


Tomas Dalgren filmar och redigerar. Han har lagt in föredragshållarnas bilder och skapat en mycket sevärd DVD.


Den 15 december 2010 vid Flygar Sällskapets decembermöte.

Episoder. Kåseri av Gen Lt (ret.) Sven-Olof Olson.

I detta föredrag kåserar Sven-Olof Olson mindre om flyg och mer om andra episoder han varit med om under sitt rika liv. Det rör sig om allt från bastubad i Kazakstan och i Mannerheims jaktstuga i Finland till möten med märkliga personligheter som AK-47:ans konstruktör Michail Kalasjnikov. Mest gripande är kanske berättelsen om hur Sven-Olof Olson som tvååring 1928 fick se Umberto Nobiles luftskepp Italia passera rakt över barndomens Oskarshamn. Föga anade han då att han 60 år senare skulle få hålla i luftskeppets ratt, vid en utställning på Kulturhuset i Stockholm. Eller allt det han skulle få vara med om åren där emellan. Hårresande är till exempel berättelsen om när Sven-Olof Olson med en Sk 14 råkade klippa av en 12 000-voltskraftledning. Det följande strömavbrottet ledde till att Hagströms dragspelsfabrik i Älvdalen drabbades av ett två dagars produktionsstopp.November 2010

Kustbevakningsflyget utanför Somalia, en utmaning och framgång”. Det är ett mycket intressant föredrag om ett ovanligt uppdrag för Kustbevakningen och skildrar förberedelserna och operationerna över Indiska Oceanens vidsträckta havsområden på jakt efter vår tids sjörövare. Föredraget illustreras med videofilmer från flygplanets spännande möten med moderna pirater. Vidare belyses den internationella samverkan med övrigt flygande och marina förband, som verkar i operationsområdet. Kustbevakningen gjorde verkligen en strong insats i kampen mot dagens sjöröveri.


Vår medlem Tomas Dalgren filmar och redigerar. Han har lagt in föredragshållarnas bilder och videofilmer och skapat en DVD med mycket god upplösning och tydlighet.


Den 12 december 2007 vid Flygar Sällskapets decembermöte.

Mina möten med den okände soldaten. Kåseri av Gen Lt (ret.) Sven-Olof Olson.

Till minne av den okände soldatens död anordnades 1920, inledningsvis i London och Paris, ett monument på en central plats i berörd stad. Många länder har följt efter och vid utländska besök på olika nivåer ingår oftast en ceremoni med en kransnedläggning för att hedra minnet av densamme.

Tidigare flygvapenchefen, generallöjtnant Sven-Olof Olson, summerar i detta kåseri sina intryck från ett antal besök utomlands där just denna typ av hedersbetygelse ingår. Han konstaterar att själva ceremonin är likartad oavsett man är i Aten, Moskva eller Washington. De egna tankarna är desto mer splittrade och färgade av den historiska utveckling som präglat det aktuella landet.

Sven-Olof Olson kåserar här både träffsäkert och roande om sina möten med den okände soldaten, men ger också anledning till eftertanke då de sätts i sitt historiska sammanhang.


Februari 2007. Det första föredraget som videofilmades.

Det sovjetisk/ryska attackhelikoptersystemet – stridsteknik, uppträdande och framtid. Föredrag av majoren, flygkaptenen och avdelningsdirektören Jan Åkerberg.

De sovjetiska attackhelikopterförbanden utgjorde under det kalla kriget en viktig komponent i planeringen av ett överraskande inlett anfall mot Europa. Tillsammans med transporthelikopter-förbanden kunde de anfalla på djupet och ta för markförbanden väsentlig terräng och på så sätt hålla igång den önskade anfalls-hastigheten.

Konceptet skiljde sig från det i Väst genom att deras anfall inarbetades i Markförbandens strids-planer och enheterna var därigenom hårt reglerade och styrda. Det autonoma uppträdande som vi i Väst är vana vid var och är fortfarande i viss mån främmande för de ryska förbanden.

Filmsekvenser visades av Mi -24 och Mi-8. Avslutningsvis berördes nutid och framtid inklu-derande de ryska helikoptrarna Mi-28 och Mi-40.

Åkerberg har tjänstgjort som officer i Arméflygtjänst samt civilt som pilot bl a i arktiska Kanada, på Grönland och på Nordsjön. De sista 8 åren fram till pensionen tjänstgjorde Jan på HögkvarteretTillbaka