Flygar Sällskapet i Stockholm bildas 1986


Antalet flygflottiljer i Stockholmsområdet har under en lång tid  minskat, för att under 80-talet helt försvinna. Våren 1985 samlades därför ett antal flygintresserade personer, främst från Flygvapnet och SAS, för att diskutera möjligheterna att starta ett Flygarsällskap för personer med flyganknytning i Stockholm.


Verksamheten skulle främst inriktas på en mässrörelse – en Flygarmäss. Intresset undersöktes och det visade sig vara stort. En interimsstyrelse bildades med Erik Nygren som ordförande och Owe Wagermark som sekreterare. Vissa inventarier inköptes och den nya flygarmässen etablerades på Restaurang Jakthornet på Fiskartorpsvägen. Den 24 april 1986 öppnade Flygarmässen på försök för första gången och torsdagen den 16 oktober 1986 bildades Flygar Sällskapet formellt genom ett urtima första konstituerande årsmöte.


Men problem uppstod i samarbetet med Jakthornet bl. a. krävdes en alltför hög hyra. Under 1987 flyttades därför verksamheten till Grand Hotell och Bolinderska Palatset. De nya lokalerna invigdes den 5 maj 1987. Lokalerna i Bolinderska palatset var utmärkta men besöksfrekvensen av Sällskapets medlemmar var alltför låg. Kostnaderna för att hyra dessa lokaler blev därigenom höga. Tanken på en flygarmäss med daglig verksamhet övergavs i slutet av 1980-talet till förmån för månadsvisa träffar med föredrag kombinerat med trevlig samvaro.


1990 träffades en överenskommelse mellan Militärsällskapet och FlygarSällskapet att få utnyttja Militärsällskapets lokaler på Kommendörsgatan, som bas för FlygarSällskapets verksamhet. Detta visade sig vara en för Flygar­Sällskapet mycket lyckad lösning.


År 2002 kom krav från fastighetsägaren att de ville höja hyran till nästan det dubbla. Militärsällskapets styrelse ser då ingen annan råd än att flytta ur lokalerna i slutet av mars månad 2003. Nya lokaler ordnades på Skeppsholmen, under Sjöofficerssällskapets mäss och FlygarSällskapet följde med vid flytten. De nya lokalerna hade en trevlig mässkaraktär och var lagom stora för våra syften.


Intet är dock nytt under solen. I slutet av 2005 började åter de gamla kända tongångarna höras. Här skall renoveras och hyror skall höjas med flera hundra procent! Nu var det Långa Raden som stod på tur. I början av 2006 hade vi fått klara besked: I och med årets utgång var Militärsällskapets saga på Skeppsholmen all – framtiden var åter oviss.


Efter sommaren 2006, mitt under planeringen av vårt septembermöte, slog “bomben” ner - Militärsällskapet hade hittat nya lokaler på Valhallavägen och bestämt sig för flytt på en gång. Efter ett hastigt studiebesök i de nya lokalerna på Valhallavägen 104 – en gammal ståtlig patriciervåning – bestämdes att Flygar Sällskapet flyttar med och att vårt möte den 6 september 2006 skulle avhållas här, trots en hel del provisorium innan allt var färdigställt. Det gick så fort att ett par medlemmar inte hann uppfatta ändringen i kallelsen utan stod förgäves och stampade utanför Långa Raden 8.


Verksamheten har nu stabiliserats i Militärsällskapets lokaler, något flyttningshot finns för närvarade inte. Verksamheten består nu i att vi har åtta möten om året. Då träffas vi, oftast i Militärsällskapets lokaler, startar med en öl innan ett föredrag/kåserier som rör flyg och sedan har vi en gemensam middag.


Se om lokalerna på hemsidan: www.militarsallskapet.se