KÄRA KOLLEGOR OCH VÄNNER i FLYGARSÄLLSKAPET!
Den 12 mars talade avddir Ulf Hugo om sin bok Kalla kriget i luften. Där beskrev han hur man samlade in uppgifter om främmande flygplan och taktiker genom att granska radarbilder och genom de informationer man fick från våra egna spaningar


Den 15 april har vi FSS,s årsmöte i MILIS lokal på Valhallavägen 104. Efter det talar Robert Winton under rubriken: "Robert Wintons äventyr, Europa runt på tio dagar". Robert beskriver hur han gjorde en 45 timmar lång flygning runt Europa i ett litet enmotorigt propellerplan år 2000.

Flygningen sträckte sig över 14 länder och genomfördes  med bitvis svåra väderförhållanden med 20 timmars instrumentflygning.


Den 15 maj. FSS vårfest på Ljunglöfska palatset. Festen inleds med att astronauten Marcus Wandt talar om sitt besök på International Space Center. Han kommer, om inte viktigare uppdrag förstör planen.


Eventuella ändringar kommer att synas på denna sida.


Vi ser fram emot interssanta föredragningar.