KÄRE MEDLEM I FLYGARSÄLLSKAPET

Du inbjuds härmed till möte den 11 oktober!

OBS! Denna gång har vi tillfälligtvis bytt mötesplats! OBS

Vi genomför mötet i ODD FELLOWS lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A

(vid Kungsträdgården) Ingen portkod. Tryck på ”entréknapparna” och du blir mött i entréhallen

och visad till vår lokal.


Vår inbjudne gäst och talare är

KJELL NORDSTRÖM

som skall ge oss en bild av

”SPANINGSFLYGET UNDER KALLA KRIGET"

Kjell Nordström har en lång och gedigen erfarenhet, totalt 22 000 timmar, som pilot under 60 års tid. Kjell började sin bana i Flygvapnet som spaningsflygare på ”Tunnan” ”Draken” och ”Viggen” mellan åren 1961-1985. Därefter flygchef Målflyg under fyra år. 1989–2003 provflygare på SAAB 340 och SAAB 2000. Därtill flyguppvisningar med Vampire, Mustang, B17, mfl. Idag DC3.

Aktiv flyglärare i 40 år.


Tidhållning:

Från 16.00 är du välkommen till mingel i Odd Fellows bar. Där träffar du dina vänner och kollegor över en öl eller ett glas vin (egen bekostnad) innan föredraget.

17.30 presentation av kvällens Gäst och föredragshållare.

18.45 serveras vår middag, en förrätt, varmrätt och därefter kaffe som avslutning. Drycker betalas därefter på plats. Till kaffet ges tillfälle att ställa frågor.


Pris för evenemanget är 300 kronor. Priset för eventuell medföljande gäst 350 kronor.

Anmälan görs per mail till Skattmästare Magnus Berg, mailadress:  simagnus.berg@gmail.com eller per SMS till tfn 073 987 3520 senast den 3 oktober. Då får du information om hur du skall betala. Har du några frågor angående anmälan är du välkommen att kontakta  Magnus

OBS RESPEKTERA DEADLINE!


Nästa möte blir ”Flygarpytt ” den 1 november. Den 15-november  talar FOI-forskaren Gudrun Persson om: ”Rysslands krig i Ukraina - bakgrund och konsekvenser”. 19 december julmiddag med talare. 

Klädkod: Kavaj

Välkomna Styrelsen