KÄRA KOLLEGOR OCH VÄNNER i FLYGARSÄLLSKAPET!Vid åretes andra möte talade Jan Åkerberg mycket initierat om Ryska helikopterförbands organisation, taktik och förmågor. Han visade korta filmer på uppträdanden och kapacitet som var riktigt intressanta. Speciellt var det intressanr att höra att viss materiel och viss taktik gjorde dom sårbara. Tyvärr fungerade inte högtalarfunktionen, varken till talarens mikrofon eller till ljudet från filmerna.


Nu fortsätter vi vårterminen. Marsmötet blir den 15 mars och då kommer


fd glt, intil senaste årsskiftet, Förste Hovmarskalken vid Kungliga Hovstaterna,  Mats Nilsson

att tala under rubriken

Från en uniform till en annan 


Inbjudan sänds ut ca tre veckor före mötet, men listan till mötet har öppnats för dem som vill försäkra sig om plats. Anmäl i så fall till kassören Magnus Berg, mail: simagnus.berg@gmail.com.
Mötet den 19 april; Michael Rosenqvist med FV utbildningssystem, den 10 maj årsmöte med kåseri