Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper.


Vid mötet den 19 februari talade generalsekreterare för Folk och Försvar, Maud von Heijne, om hur organisationen uppstod, vad den består av idag, uppgifter och verksamhet. Hon avslutade med att berätta om Centralkonferensen i Sälen 2020.


OBS: Mötet den den 24 mars ställs in på grund av coronainfluensan. Anledningen är att många av oss medlemmar är i riskgruppen och att samlas med nödvändiga transporter etc finner vi att vi inte kan ansvara för.


Vi hoppas verkligen att influensan har ebbat ut till vårt årsmöte den 13 maj. Den planeringen gäller fortfarande. Efter årsmötet kommer vi att få höra ett föredrag av Chefen för Flygvapnet, Carl-Johan EdströmSe våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening                    Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754