Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekantskaper.


Sedan utbrottet av corona-pandemin ställdes de flesta möten under år 2020 in. Vi har haft formella styrelsemöten på nätet för att besluta hur vi gör under pandemin. Ordföranden hälsar till medlemmarna nedan:


19 januari 2021


Ett nytt år har inletts. Pandemin begränsar oss fortfarande. Dock finns anledning till
en försiktig optimism. Vaccinering är igång och helt plötsligt kommer vår snittålder
delvis till vår fördel.


Jag får en känsla från förr när man var JAL (jaktledare)och höjde beredskapen på
incidentroten när vädret blev bättre eller när FRA/luftbevakningen förvarnade om
stora kolonner i finska viken. Saker är på gång. Då var det frågan om minuter, nu är
det månader! Känslan är där, och det känns trevligt när vi nu går mot ljusare tider.


Vid styrelsemöte som genomfördes den 13 januari som webmöte, beslutade vi oss för att planera ett årsmöte den 26 maj.


Därför har vi bokat Militärsällskapet, planen är att vi genomför årsmöte för både 2019 och 2020.


Efter årsmötena kommer vi att få information från Flygvapenchefen,

Gmj Carl-Johan Edström eller hans ställföreträdare Bgen Anders Persson.

Därefter intas traditionell kamratmiddag.


På grund av pandemin inställdes mycket under 2020. Därför blev våra utgifter det året mindre än planerat och styrelsen kommer vid årsmötet (-20) föreslå att
medlemsavgiften för 2020 skall gälla även för 2021 (årsmötesbeslut krävs). Detta är en risk i planeringen, vi i styrelsen bedömer den som rimlig att ta. Förhoppning om vaccinering och minskad spridning ligger som grund. Styrelsen kommer att följa utvecklingen noga.


Finns anledning att ompröva planen, ligger medlemmarnas hälsa på första plats bland urvalskriterierna. Regler för Militärsällskapet är förhållanden vi också måste förhålla oss till. Kallelse kommer ut i god tid före årsmötet.


Från styrelsen vill vi önska alla en trevlig vinter och vår, var försiktiga, ta hand om er själva och era familjer, håll I och håll UT.


Håkan Bergström


Ordförande Flygarsällskapet i Stockholm

FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening                    Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754