Jan Närlinge
Ordförande


Min karriär började 1972 som officer och pilot i svenska flygvapnet. Utbildad efter studentexamen vid svenska flygvapnets militära högskola och nationalekonomi vid Lunds universitet.  1979 tog jag efter drygt ett års studier examen vid U.S. Navy Test Pilot School i Maryland USA. Vid återkomsten till Sverige blev jag ansvarig för styrsystem och flygegenskaper i för alla stridsflygplan i det svenska flygvapnet.


Jag har haft flygtjänst som befälhavare på SK50, SK60, SK61, 32 Lansen (A,B,C,D/E), 35 Draken (C,D,E,F), 37 Viggen (AJ,JA,SH/SF,SK,ESS37*), HKP (2,5,6,9) + US Navy T2, T38, A7, A4.

*ESS37 var en 37:a med en prototyp till Gripens styrsystem.


Från 1983 till 1993 byggde jag Heliflyg Ab som ägare och VD bolaget var verksamt i hela Sverige. En av prestationerna var upprättandet av Sveriges första helikopter akutmedicinska program (HEMS) i Stockholms län.

.

Saab-Scania anställde mig 1994 för att leda flyg- och systemprovavdelningen. 1996 utnämndes jag till vice vd för industriellt samarbete i Saab. Jag fick affärsansvaret för Gripen international år 2000 som VD och ordförande i BAE Systems-Saab Gripen Fighter.


Mellan 2005 och 2011 var jag vice VD i Boeing med ansvar för Nordeuropa, där jag från Amsterdam i Holland, koordinerade Boeings affärsverksamhet och representerade företaget i 10 europeiska länder.


Efter Boeing var jag under två år industriell rådgivare i forskningsprojektet ESS (European Spallation Source) i Lund, ett av de största infrastrukturprojekt inom vetenskap och teknik som byggs idag.


Utanför den dagliga verksamheten var jag med och grundade Svenskt Flyg inom SAF (Svenska arbetsgivarförbundet). Jag var också styrelseledamot i Swedish Helicopter Association och var Sveriges representant i European Helicopter Association (EHA) i Amsterdam under utformningen av European Joint Aviation Rules (JAR). Den svenska regeringen föreslog mig till ledamot i STINT 1999 (Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning) som jag lämnade 2006.


Jag var också flygteknisk expert i Svenska Haverikommissionen och utredde bl.a. JAS haveriet 2003

.

Jag är medlem i Society of Experimental Test Pilots och var medlem i Society of Flight Test Engineers.

Jag föddes 1951 i Linköping och bor i Stockholm. Min fru är jurist och tillsammans har vi tre vuxna döttrar och två barnbarn.