KRISTINA POLLACK

Klubbmästare FSS40-talist, uppvuxen i Stockholm. Efter studentexamen, studier vid Lunds- och senare Stockholm  Universitet. 5-årigt psykologprogram (MrS), leg psykolog utfärdat av Socialstyrelsen och därtill en 3årig specialistutbildning inom Arbets- och Organisationspsykologi. Internationellt ackrediterad ”Aviation Psychologist”.


Efter praktiktjänstgöring som ”mönstringspsykolog” anställd vid Flygvapnets Uttagningskommission (FV/UTK) för att genomföra psykologiska lämplighetsprövningar av sökande till yrken som stridspilot/officer i flygtjänst mm. Fick efter ett antal år, inom ramen för ”Ag JAS”, uppdrag att ta fram den blivande JAS-förarens psykologiska kravprofil. Flyttades efter genomfört uppdrag över till Flygsäkerhetsinspektionen (FlygI) i Försvarsmaktens Högkvarter (FM/HKV).


Arbetade på FlygI i 17 år med uppgift att utveckla ”the non technical issues” ur ett förebyggande flygsäkerhetsperspektiv. Tog bland annat fram en flygsäkerhetsutbildning inom ”Human Factor (MTO)” området för flygande personal och senare för teknisk personal. Genomförde dessa utbildningar som lärare under ett stort antal år vid FBS/F16 Uppsala och F14/Halmstad. Deltog  i övrigt i de arbetsuppgifter som var förelagda FlygI. 


Var därtill utnämnd av CFlygI att vara den, i haverikommissioner vid Statens Haverikommission (SHK), som skulle vara Human Factor utredaren vid militära haveriutredningar. Anlitades även i en hel del civila haveriutredningar. Var engagerad vid SHK i 25 år, en uppgift parallell med anställningen i FV senare FM.


Efter haveri med en österrikisk förare under utbildning i FV engagerad i att tillsammans med österrikiska kollegor bygga upp Österrikiska Flygvapnets flygpsykologiska verksamhet. 


Parallellt med arbetet på FlygI mycket internationellt professionellt engagerad inom Human Factor området som representant för FV. Blev en del av det globala etablissemanget inom Human Factor. Anlitad som föreläsare av Nato och Agard (Advisary group for airspace research and development). Deltog, som exempel, i arbetsgrupp inom ISASI. Inbjöds av NASA att tillsammans med andra forskare och tillämpare utröna om det är möjligt att validera ”det komplexa integrerade tekniska systemet”. Deltog i amerikanska flygsäkerhets-delegationer i Kina och dåtidens USSR. Inbjöds som haveriutredare till den Irländska statliga haveri-kommissionen och av Arab Airlines att föreläsa i Kairo osv.


President för EAAP (European Association for Aviation Psychology) under tre mandatperioder (6 år) under den tid då regelverket för luftrummet i Europa togs fram. Kom därmed att hamna i EASAs  Human Factor grupp en kortare period.  Inom mandatperioden i EAAP, som låg utanför anställningen i FV togs även de professionella kriterier för ackreditering av ”aviation psychologist” fram och därtill krav på vidare utbildning. Drev fram och ansvarade för tre internationella professionella konferenser under mandatperioderna, i Österrike, Skottland och Polen.


Fick uppdrag i slutet av -90-talet, då FM skulle gå in i en ”joint organisation”, att utreda ”Försvarspsykologins roll i Försvarsmakten”. Därefter utnämnd Försvarsöverpsykolog med inriktning att leda den psykologiska verksamheten i FM.  FM inriktning var nu internationell verksamhet. FM fick därmed uppdrag av Försvarsdepartementet, att utreda ”Krishantering internationell verksamhet”. Tilldelades ansvaret för den utredningen. Satt samtidigt med i en arbetsgrupp inom NATO ”Psychological support in modern military operations” där flera deltagare kom från länder med stor erfarenhet av krig såsom Irak, Balkan m.m.


Efter närmare 40 års anställning i FV/FM och därav ca 30 år i FM/HKV blev det konsultverksamhet med uppdrag som: 

  • Utbildningar på den internationella arenan med australiensiska kollegor i ämnet ”HF in Flight Safety and Accident Investigation” runt om på flygbolag och militära organisationer i Europa och Dubai.
  • Deltog i kärnkrafts säkerhets- arbete som ledamot i OKG Säkerhetskommitté med månatliga möten i Oskarshamn i 9 års tid.
  • Genomförde och satt upp en haverikommission på Huddinge sjukhus tillsammans med SHK personal.
  • Föreläsningar och HF-utbildning i oljebranschen, för medicintekniker, dykeribranschen, ballongfarare mm


Övriga engagemang:

  • Ledamot i förbundsstyrelsen i Psykologförbundet, därefter i Seniorstyrelsen.
  • 25 år i Rotary med samtliga förtroendeuppdrag; President 2005, ansvarig för den internationella verksamheten i tio år . PHF utnämnd.
  • Nybliven medlem i Odd Fellow Orden R17-Pricessan Sibylla


Gift med Martin Pollack, FV/SAS; 5 vuxna barn, 13 barnbarn.


SAMMANFATTNING: ETT FANTASTISKT LIV  -  MYCKET AV ALLT!