CV

 

    

                                     

                                    Magnus Berg

                                        Skattmästare i FSS


När jag mönstrade blev jag uttagen att bli infanterist i Kristianstad. Eftersom jag inte ville lära mig "ålning medelst hasning" i de sydskånska potatisåkrarna, såg jag mig om efter andra möljigheter. I tidningen lästa jag att FV sökte  flygförare, så jag sökte. Efter tester kom jag faktiskt in och klarade även flygskolan.


Efter Ljungbyhed hamnade jag på F3, Malmslätt, som reservofficersaspirant. Det var en rolig tid. Man hade teori och flygning på J 29F på dagarna och ofta Trädgården eller Frimis på kvällarna. Efter nästan ett år blev det lite enformigt för mig så jag sökte till KTH. Jag kom in på flyglinjen. Det passade bra för då kunde jag bli flygande flygingenjör.


KTH blev också en rolig period med mycket kårliv och på somrarna kunde jag flyga eller praktisera på FC i Malmslätt. De sista åren måste man dock koncentrera sig på studier.


Mitt första arbete i FV blev på F4 som andre flottiljingenjör. Det var ett fint arbete; mycket fortsatt flygutbildning på divisionen och även delta delta i divisionens flyktövningar och överlevnadsövningar både vinter och sommar. Ingenjörsuppgifterna kom jag in på genom samarbete med flottiljingenjören. Vid kontrollflygningar fick jag mycket kontakter med kompaniets och tekniska enhetens tekniker.


Tre år senare placerades jag på FMV. Där jobbade med flygsäkerhetsmateriel, som stolar, dräkter, hjälmar, syrgas etc. Efter tre år, sökte FMV och SAAB  en teknisk resurs i Västtyskland. Där var Tornado-projektet viktigt och Sverige ville ha en attaché vid ambassaden för att bevaka utvecklingen. Jag fick erbjudandet och antog det med glädje .


Därefter följde mera arbete i FMV i flera befattningar med ett avbrott som teknisk lärare vid Militärhögskolan.

De sista uppgifterna blev som Teknisk Chef på flottilj, F15 och F21. De innebar intressanta jobb; att delta i större utredningar, hantera personalfrågorpersonal och leda den tekniska tjänsten.


Som flygofficer utnyttjade jag förmånen att sluta tidigt. Jag hittade ett hus med fint läge som jag har renoverat och har nu tid att utveckla min hobby och min körsång. Flygarsällskapet tar också mycket av min tid.