Curriculum Vitae

 
Peter Lundberg

vice ordf


Titel: Civilingenjör, Generalmajor

                                              

Född: September 3, 1944

 

Utbildning: Civilingenjör, KTH Flygteknik. Utbildning som flygingenjör FV. Helikopterpilot.

 

Karriär: Varierande positioner inom FV och FMV. F12, F21, FC (Malmen), Projektledare, Inköpschef,

vice Flygmaterielchef.

Försvars- och flygattaché vid Svenska Ambassaden I Washington.

Senior rådgivare FMV Generaldirektör.


Medlem av organisationsteamet European Defence Agency i Bryssel.


Generalsekreterare Säkerhets- och Försvarsföretagen under 5 år. Därefter styrelseordförande under 1 år.


Oberoende konsult inom försvars- och säkerhetssektorn med uppdrag för företag inom branschen.

 

Styrelseledamot W5 Solutions AB.

 

Särskilda uppdrag: Ordförande för det nationella flygforskningsprogrammet NFFP.

                               Ledamot i GARTEUR Council.

                               Ledamot i internationella samarbetsorgan mellan Sverige och UK, USA, Frankrike,                                           Österrike, Ungern m.fl.

                               Ledamot i exekutivkommittén för det europeiska 6-nationssamarbetet, LOI-6.