Här följer referat av vad som har hänt vid våra möten. Referaten för i år, 2020, läggs in på den här sidan, tidigare år får du klicka fram här under.

Här kan du läsa om våra möten och få del av det som har hänt. Meningen är att vi skall ge de medlemmar som inte kunde komma information om vad som har hänt.
Referat 2020

19 februari 2020

 

 


Generalsekreteraren för Folk och Försvar

Maud von Heijne

 

 

Kvällens föredragshållare var Maud von Heine som höll ett intressant föredrag om Folk och Försvars verksamhet som är mycket mer mångfacetterad än den välkända Rikskonferensen i Sälen.

 

Maud har en bred erfarenhet av olika verksamheter innan hon började på FoF, hon arbetade bland annat 10 år på FMV med utveckling av jaktrobotar för JA 37 och Gripen.

 

Folk och Försvar bildades under kriget i juni 1940 av olika folkrörelser, fackföreningar, ungdomsförbund och frivilligorganisationer på försvarsområdet.

Syftet var att vara en bro mellan det civila och militära samhället.

Idag består FoF av 100 olika medlemsorganisationer från det svenska samhället.

FoF är en partipolitiskt obunden organisation vilket är viktigt för verksamheten.

 

FoF är den enda organisationen utanför myndighetssverige som styrs av ett regleringsbrev. Regleringsbrevet består av 2 meningar!!  Budgeten från statsmakterna är på 11mkr/år 

 

FoF bedriver en mängd olika verksamheter:

 • Seminarier ca 20/år. I Stockholm, i Almedalen och på Öland
 • Konferenser där den mest kända är Rikskonferensen i Sälen
 • Studieresor med högnivåbesök i samarbete med svenska ambassader i respektive land. Några besökta länder är Ryssland, Kina, Ukraina, Israel, och Jordanien.
 • Utbildningsverksamhet

 

Utbildningsverksamheten bedrivs i

 • Gymnasieskolan där man diskuterar säkerhetspolitik med 400 klasser årligen
 • Högskolor och Universitet där man bedriver säkerhetspolitisk scenarieutbildning
 • FoF Säkerhetsakademi för unga. Det är en 5 dagskurs där deltagarna möter föreläsare på hög nivå från FM, MSB, UD och FHS. Deltagarantalet är 25/år

 

Maud avslutade med en genomgång av Rikskonferensen i Sälen 2020. (Det går att se konferensen via hemsidan eller Youtube)

Konferensen hade 400 deltagare och 93% av FoF medlemsorganisationer var representerade.

 

Huvudfokus på årets konferens var Försvarsberedningens rapport kopplat till det kommande försvarsbeslutet som ska tas hösten 2020.

 

Även en mängd andra intressanta programpunkter fanns med kvalificerade föreläsare på hög nivå

 • Svensk utrikes och säkerhetspolitik
 • Säkerhetspolitisk utveckling i svenskt närområde
 • Sveriges civila försvarsförmåga
 • Fördjupningsområde Ryssland
 • Globala utmaningar 2030 och säkerhetspolitiska doktriner under utveckling
 • Näringslivets roll i Totalförsvaret
 • RPS roll i totalförsvaret

 

Avslutningsvis: Om man är intresserad att få information om FoF kommande seminarier så kan man lämna sin mailadress på FoF hemsida.

 

Efter föredraget avnjöts en Pytt i Panna med traditionella tillbehör.


22 januari 2020

 


 

"Från missväxt till tillväxt!"

Allan Widman (L) ledamot av Försvarsutskottet

  

 

Kvällens föredragshållare var Allan Widman som tagit sig tid från utskottsarbetet för att ge sin syn på läget i Försvarsfrågan. Efter föredraget öppnade AW för frågor vilket det inte var någon brist på från engagerade sällskapsmedlemmar.

 

AW inledde med att jämföra Sveriges militärstrategiska läge med en ö. För att invadera Sverige måste en tänkt angripare ta sig genom luften eller över havet.

Det gör att Materielplanen genom åren har varit inriktad på fjärrstridskrafter, flyg- och sjöstridskrafter.

 

Försvarsberedningens rapport Värnkraft, som skulle ge Försvaret ett rejält ekonomiskt tillskott för att öka den operativa försvarsförmågan, behandlar alla former av stridskrafter.

 

Ryska erfarenheter från VK 2 och Afghanistan med stora förluster av soldater gör att trenden inte är att invadera med stora markförband längre.

I stället är det fjärrbekämpning med kryssningsrobotar och drönare som förväntas i en framtida hotbild. Man tror sig kunna nå framgångar med fjärrbekämpningsförmåga och förutom militära mål slå ut känslig elförsörjning mm. Dagens samhälle är ytters känsligt om elförsörjning, kommunikation och banksystem inte fungerar.

 

I Försvarsutskottet utvärderar man just nu Försvarsmaktens svar på Försvarsberedningens rapport som inkom till riksdagen 15 november.

Därefter förväntas en regeringsproposition senare i år för beslut om FM framtid de närmaste åren.

 

Från Regering och Riksdag är det krav på leverans från FM efter anslagsökningarna som förväntas. Det blir en stor utmaning för FM!

 

Det kommer att finnas många utmaningar för FM de närmaste åren. En av de största är att lösa problemen med rekrytering till både officersyrket och soldater och värnpliktiga.

AW tryckte på att den återinförda värnplikten är en viktig rekryteringsbas för officerare och soldater.

Från den politiska sidan förväntar man sig resultat. Att det öppnas nya förband, Arvidsjaur och F 16 i Uppsala, och lyckad rekrytering av personal är exempel på detta. Det måste synas ute i samhället att försvaret får ökade anslag!

 

Efter den intressanta inledningen var det tid för frågor.

Här är några exempel:

 • Kommer F 16 att öppnas igen med Gripendivisioner?
 • Tar Värnkraft hänsyn till Cyberhot och precisionsbekämpning?
 • Har vi ett tillräckligt LV skydd i och med anskaffning av Patriotsystemet?
 • Hur ser Värnkraft på behovet av basförband för Flygvapnet?
 • Ekonomi? Hur blir det med indexuppräkning?
 • Hur ska Sverige klara solidaritetsförklaringen gentemot Baltikum?

 

Mötet hölls för första gången i Odd Fellows fina lokaler i Stockholm och efter föredraget avnjöts en god middag.