Robert Winton, ledamot i FSS styrelseJag gjorde min militära grundutbildning i Flottan 1990–1991 som signalspaningsoperatör med tillika befattning som bärgningsdykare vid 48. Patrullbåtsdivisionen. Vidareutbildning till basdykare 1993 och tungdykare 1994. Krigsplacerades vid Dykeri- och Ubåtsräddnings-divisionen i Hårsfjärden.


1995 tog jag examen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet och påbörjade sedan forskarutbildning i neurofysiologi vid f.d. Flyg- och Navalmedicinska institutionen i Lund. 1996 tog jag lärarexamen.

Vid institutionen väcktes mitt flygintresse och 1998 examinerades jag av den legendariska flygaren Bertil Gerhardt på Ljungbyhed och erhöll mitt A-certifikat. Samma år grundade jag ett konsultbolag. Vid den här tiden flög jag många navigeringsrundor runt om i Europa i mindre enmotoriga propellerplan, bland annat ett varv runt Alperna år 2000.


År 2002 bestämde jag mig för att börja läsa juridik i Lund och verksamheten i bolaget utökades. Åren 2005–2015 var jag konsult åt först Carema Sjukvård och sedan Capio Närsjukvård efter deras förvärv 2012.

Jag tog ut min juristexamen vid Lunds universitet 2015 och arbetade därefter tre år på affärsjuridisk byrå i Helsingborg inom främst insolvensrätt och två år som allmänpraktiserande jurist med egen byrå.

Flygandet har jag hållit vid liv under alla år.

Sedan 2020 undervisar jag huvudsakligen i juridik och statsvetenskap vid International Baccalaureate, IB, vid Katedralskolan i Växjö. Jag bor på en gård strax söder om Växjö. Somrarna tillbringas i Blekinge skärgård där jag också har en dykarskola. Jag flyger fortfarande, cirka 100 timmar om året, främst brandflyg och som flygförare inom Frivilliga Flygkårens flyginsatsgrupp. På fritiden ägnar jag mig åt friluftsliv såsom jakt, kajakpaddling och simning. Jag har genomfört En Svensk Klassiker 2017, 2020 och 2021, bestigit Kilimanjaro 2017 samt simmat över Bosporen, från Europa till Asien, 2017.