Flygar Sällskapet i Stockholm, FSS, är en ideell förening med ändamål att skapa samhörighet mellan personer med flyganknytning eller flygintresse och att ge flygarkamrater möjliget ett ses för att liva upp gamla flygminnen. Vi har möten åtta gånger om året och genom goda kontakter med myndigheter, företag och organisationer ordnar vi föredrag om aktuella frågor eller historiska berättelser/kåserier som rör flyg.


FSS har nu ca 300 medlemmar, de flesta boende i Stockholmstrakten. Många har anknytning till militär eller civil flygverksamhet, eller så har man ett allmänt intresse av flyg.


Vi träffas i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104, 1 tr. Det är en gammal patricier-våning som inretts med en mässlik miljö och har en medlemsrestaurang med fullständiga rättigheter. Vi ses där över en öl innan föredraget/kåseriet och efter det äter vi en gemensam middag.


Vid våra möten är vi Militärsällskapets gäster. Vill du besöka Militärsällskapet vid andra tillfällen bör du kontakta dem t ex genom att gå in på deras hemsida www.militarsallskapet.se och söka medlemskap där.


Vi gör ganska omfattande referat av de föredrag som presenteras för oss, för att de medlemmar som inte har tillfälle att delta på våra möten skall få ta del av mötets innehåll. Se Referat


Se om våra mötesdagar under program och om lokalen på Militärsällskapet under www.militarsallskapet.se


Vill du bli medlem i Flygarsällskapet, kontakta någon i styrelsemedlem, se under kontakter. Medlemsavgiften är 170 kr per år och betalas till  plusgiro 11 96 67-4.


Medlemmarna finns upptecknade i en medlemsmatrikel som är upprättad enligt GDPRVi samordnar våra programtidpunkter med:


Svensk Flyghistorisk Förening, www.sff.n.se ,


Flyg- och rymdtekniska  Föreningen, www.ftfsweden.se, och med


KSAK DM, www.ksak.se/DM/index.html.