Flygar Sällskapet i Stockholm, FSS, är en ideell förening med ändamål att skapa samhörighet mellan personer med flyganknytning eller flygintresse och att ge flygarkamrater möjliget ett ses för att liva upp gamla flygminnen. Vi har möten fyra till fem gånger per termin och genom goda kontakter med myndigheter, företag och organisationer ordnar vi föredrag om aktuella frågor eller historiska berättelser/kåserier som rör flyg.


FSS har nu ca 300 medlemmar, de flesta boende i Stockholmstrakten. Många har anknytning till militär eller civil flygverksamhet, eller så har man ett allmänt intresse av flyg. Läs om FSS historia här.


Vi träffas i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104, 1 tr. Det är en gammal patricier-våning som inretts med en mässlik miljö och har en medlemsrestaurang med fullständiga rättigheter. Vi ses där över en öl innan föredraget/kåseriet och efter det äter vi en gemensam middag. Vill du besöka Militärsällskapet vid andra tillfällen kan du kontakta dem genom att gå in på deras hemsida och söka medlemskap där.


Vid våra möten med middagar är vi Militärsällskapets gäster. Militärsällskapet har klädkod kavaj vid middagar. 


Se om våra mötesdagar under program och om lokalen på Militärsällskapet under www.militarsallskapet.se


Vill du bli medlem i Flygarsällskapet, kontakta någon i styrelsemedlem, se under styrelsen. Medlemsavgiften är 170 kr per år och betalas till  plusgiro 11 96 67-4 eller till vårt Swish-nummer 123 193 82 57.


Medlemmarna finns upptecknade i en medlemsmatrikel som är upprättad enligt GDPR. Den finns tillgänglig endast för styrelsens medlemmar.