Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekantskaper.


Sedan utbrottet av corona-pandemin har resten av årets möten ställts in. Vi har diskuterat läget i styrelsen och sedan haft ett formelt styrelsemöte på nätet. Då har vi kommit fram till följande:


Vänner i Flygarsällskapet,


Hoppas att ni och era familjer har det bra.


Vid ett styrelsemöte den 21 oktober beslöt vi enhälligt att inte starta upp någon verksamhet detta år. I början av januari har vi nästa styrelsemöte där vi ska ta nytt beslut om hur vi bedriver verksamheten framöver.


Grunden för oss i styrelse är att i första hand ta hänsyn till våra medlemmar. Tyvärr tillhör vi inte längre den odödliga grupp vi en gång gjorde. Utvecklingen nu innebär att myndigheterna skärper restriktionerna för oss i Stockholmstrakten.


Vi beslöt vidare att inte ge oss på ett digitalt möte för att genomföra årsmötet. Det vill vi genomföra med medlemmar på plats, nya styrelsemedlemmar presentera sig mm.


Detta är naturligtvis tråkigt men vi hoppas att det finns förståelse hos er medlemmar.


Ta nu hand om er, var försiktiga och H2 på er (H2 = håll I, håll UT)


Med förhoppning om att vi kan komma igång under våren


Styrelsen


FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening                    Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754