Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekantskaper. 

Därefter får vi höra ett intressant föredrag med flyganknytning och efter det får vi en gemensam middag.


9 september 2022


Flygarbröder,


Vi kommer att bevara och vårda flygartraditioner under kommande halvår i Sällskapet med hjälp av ny styrelse och ett bra program. I den nya styrelsen omvaldes undertecknad som ordförande med Peter som vice. Magnus B och Kristina omvaldes i sina befattningar som skattmästare respektive klubbmästare. Anders och Ted blev också enhälligt omvalda. Sällskapet hälsar Claes (ny sekreterare), Lars och Robert varmt välkomna till styrelsen.


Jag vill för egen del och på sällskapets vägnar tacka de avgående styrelsemedlemmarna Nils, Sven och Magnus J för gott samarbete och de värdefulla insatser som de bidragit med under de senaste åren.


Det vore fantastiskt om vi får ett år utan pandemi eller andra störningar så att vi kan leva helt normalt och vår verksamhet kan bedrivas enligt utlagd plan.


Några genomgripande händelser har inträffat sedan mitt senaste brev till er, ett krig har startat i närområdet och Sverige har ansökt om NATO medlemskap, två händelser som var otippade men som kommer att ha stor påverkan på vår omvärld. Styrelsen hoppas att höstprogrammet kan belysa några effekter av dessa händelser.


Avslutningsvis hoppas jag att ni alla har haft en skön sommar med mycket avkoppling och vila, samt önska er en riktigt givande höst.


Janne

Ordförande

FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening                    Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se          Org.nummer:802407-3754