Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekantskaper. 

Därefter får vi höra ett intressant föredrag med flyganknytning och efter det får vi en gemensam middag.Till alla flygarbröder från ordföranden den 10 mars 2024


Flygarvänner!


Jag börjar med att önska er ett fortsatt framgångsrikt 2024. Som nämnts tidigare så strävar
styrelsen efter aktualitet i våra föredrag.


Vi har i veckan blivit ett NATO-land. Statsminister Ulf Kristerson överlämnade dokumenten till
utrikesminister Antony Blinken kl 17:27 den 7 mars på Utrikesdepartementet i Washington DC.
Sverige i NATO uppmärksammades av USA:s president under ”State of the Union” talet som
han höll för en fullsatt kongress i veckan


Att vara i NATO kommer att kräva mycket av oss, vi måste anpassa vår lagstiftning och
regelverk för ett medlemskap! (ex svensk personal utomlands)


Som NATO partner ska vi både kunna försvara vårt land och solidariskt bidra till att försvara
alliansen. Sverige kommer att möta en ny dynamik när det gäller hot, utmaningar och
försvarsmöjligheter.


Samtidigt fortsätter Sverige att stärka försvaret, vi måste även som allierad i enlighet med
artikel 3 i Nordatlantiska fördraget fortsatt kunna möta angrepp med ett starkt nationellt
försvar för att försvara vårt territorium. Varje allierad i Nato ska kunna både motstå ett
väpnat angrepp och samtidigt försvara det egna territoriet. Uppgiften kräver ett starkt försvar
med tillräcklig förmågebredd.


Av artikel 5 i Nordatlantiska fördraget om ömsesidiga försvarsgarantier framgår att en
väpnad attack mot ett Natoland är en attack mot alla medlemsstater.


Vid  mötet den 12 mars berättade Ulf Hugo om det kalla kriget i luften ur ett underrättelseperspektiv.


Ulf har jobbat nästan 40 år inom flygunderrättelsetjänsten med att ta fram så mycket detaljer som

möjligt om sovjetiska system och materiel. En väl genomarbetad och faktaspäckad berättelse som motsäger uppfattningen om Östersjön som ett Fredens Hav.
Ulf satte också uppfriskande ned foten rörande det politiska beslutet på 1990-talet att efter Sovjetunionens fall nedrusta det svenska försvaret, det som kommit att kallas "strategisk time-out" men som snarare var en "strategisk black-out". Ulf beskrev spionverksamheten som
gjordes med flyg och länders militära flygförmågor.


Årets näst sista föredrag den 17 april presenteras av styrelseledamoten Robert Winton.
Robert kommer att kåsera på Milis under rubriken ”Wintons äventyr”. och berätta om en en flygning med mellanlandningar i många städer på vägen.


NATO i all ära men vi har ju vår 3:e svenska astronaut Marcus Wandt som just kommit tillbaka till Jorden från sin resa till ISS. Marcus har gedigen FV bakgrund. Marcus har ställt sig positiv till att berätta om sin resa vid vårt möte på Ljunglöfska slottet i Bromma den 15 maj. Jag väntar med spänning på svaret.
Jag hoppas att vårens fortsatta möten och föredrag lockar många av er att komma.


Janne N


Ordförande

FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening         Org.nummer 802407-3754           


Mailadress: simagnus.berg@gmail.com