Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekantskaper.


Till alla flygarbröder från ordföranden den 12 januari 2022
FlygarSällskapets program den 18 januari är inställt

 Tyvärr är vi tvingade att börja 2022 med en inställd träff. Skälet är som vanligt i dessa tider att minska smittspridningen av Corona – som nu har antagit egenskap av omikron.

 

Dag och Peter från Sveriges civilflyg kommer att flytta fram sin presentation till februari träffen den 16/2. Det är mycket sorgligt att behöva ställa in men vi tillåts, med de nya reglerna, bara 20 deltagare. Folkhälsomyndigheten har bett regeringen snarast besluta om en begränsning av antalet deltagare till 20 vid privata sammankomster.


Jag tror att Sällskapets intresse att få veta hur civilflyget har tänkt att adressera dagens miljöutmaning gör att mötet kommer att bli välbesökt.

 

Peter som är VD i Sveriges Regionala Flygplatser har redan accepterat. Det kommer att bli spännande att höra om alla åtgärder som planeras, både tekniska och organisatoriska. Peters långa flygerfarenhet gör honom väl skickad att adressera hur utmaningarna ska mötas.

 

Med alla inställda tåg på sista tiden så undrar man ju hur i all världen politikerna har tänkt att Sverige ska fungera utan flyg. Tåg har ju många fler begränsningar än flyg, dessutom är tåg känsligt för störningar i infrastrukturen. En urspårad godsvagn i Halmstad blockerade all trafik mellan Göteborg och Malmö. De senaste fem åren har sträckan mellan Uppsala och Stockholm drabbats av över tusen tågstörningar. Det har hänt många incidenter på spåren också i norra Sverige – Malmbanan från Kiruna och norrut stod stilla i flera dagar. Underhållet är eftersatt på många sträckor - en rejäl satsning där innan man investerar i hastighet ger mycket mera värde för nyttjarna.

 

Att säkert komma fram har mer värde än komma fram snabbt.

 

/Janne

ordförande


-----------------------------------------------------------------------


FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening                    Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se          Org.nummer:802407-3754