Vi skapar samhörighet mellan personer med flyganknytning genom trevliga möten i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104. De inleds med pub som öppnar kl 16. Då får du tillfälle att umgås med dina gamla flygarkamrater och göra nya bekanskaper.


Vid mötet den 22 januari talade riksdagsmannen Allan Widman under rubriken "Från missväxt till tillväxt!". Rubriken syftade på den misshushållning som det svenska försvaret hade utsatts för efter det att det kalla kriget hade upphört till man i Sverige börjar låta försvaret växa igen som ett svar på Rysslands agressiva upprustning. 

Vi samlades till detta möte i Odd Fellow's lokaler i centrala Stockholm. Det var ett försök och de flesta närvarande medlemmar var mycket positiva till lokalen, personalen och maten.


Vid nästa möte den 19 februari kommer Maud von Heijne att prata om "Folk och Försvar och årets möte i Sälen". Lokal meddelas senare.


 

Se våra mötesdagar i program.

FlygarSällskapet i Stockholm, ideell förening                    Mailadress: skattmästaren@flygarsallskapet.se           Org.nummer:802407-3754