Program 


Vi har åtta möten om året. De är vanligen i Militärsällskapets lokaler. Vi  samlas efter kl 16 över en öl eller drink för att få tid att träffa vänner. Kl 17.30 får vi ett föredrag eller ett kåseri av gemensamt intresse, innan vi äter middag tillsammans.I mötesreferaten har vi gjort korta sammandrag av föredragen som har varit. Referaten avser att ge  lite mera till de medlemmar som inte kunde vara med. Det förutsätter naturligtvis att föredragshållaren ger sitt medgivande. Fortsatt program under våren 2020:


 19 feb: Maud von Heijne:

     "Folk och Försvar"


 19 mars: Docent

     Gudrun Persson, FOI:

     "Mellan krig och fred i rysk säker-         hets politik"


 13/5: Årsmöte med föredrag av Chefen för Flygvapnet. 

Vid dessa möten får vi givande träffar med flygkamrater

    och höra intressanta föredrag.


Vill du, som är medlem, delta i möten, skall du anmäla dig till Magnus Berg, se inbjudan.


Är du inte medlem får du försöka "snacka in dig" hos någon medlem eller styrelse-medlem och bli hans gäst.


Vill du bli medlem, kontakta då någon i styrelsen. Se kontakter.


Har du idéer om föredrag, egna eller andras, kontakta oss i styrelsen eller någon annan i sällskapet.