Mötesprogram 


Vi har åtta möten om året. De är vanligen i Militärsällskapets lokaler. Vi  samlas efter kl 16 över en öl eller drink för att få tid att träffa vänner och göra nya bekantskaper. Kl 17.30 får vi ett föredrag eller ett kåseri av gemensamt intresse, innan vi äter middag tillsammans. Program för våra möte finns nedan.

Den 15 februari talade öv Carl-Fredrik Edström om det integrationsarbete som påbörjats för ledning av flygförbanden inom NATO.


Den 12 mars kommer avddir Ulf Hugo att tala om sin bok "Kalla kriget i luften"


Den 17 april, Robert Winton: "Robert Wintons äventyr"


Den 15 maj, FSS årsmöte

Vid dessa möten får vi givande träffar med flygkamrater,

 höra intressanta föredrag och äta en god middag tillsammans.


Vill du, som är medlem, delta i möten, skall du anmäla dig till Magnus Berg, se inbjudan.


Är du inte medlem får du försöka "snacka in dig" hos någon medlem och bli hans gäst.


Vill du bli medlem, kontakta då någon i styrelsen. Se kontakter.


Har du idéer om föredrag, egna eller andras, kontakta oss i styrelsen eller någon annan i sällskapet.