Program 


Vi har åtta möten om året. De är vanligen i Militärsällskapets lokaler. Vi  samlas efter kl 16 över en öl eller drink för att få tid att träffa vänner. Kl 17.30 får vi ett föredrag eller ett kåseri av gemensamt intresse, innan vi äter middag tillsammans. Programman för våra möte finns nedan.I mötesreferaten har vi gjort korta sammandrag av föredragen som har varit. Referaten avser att ge  lite mera till de medlemmar som inte kunde vara med. Det förutsätter naturligtvis att föredragshållaren ger sitt medgivande.2020 års möten har efter corona-pandemins utbrott blivit inställda.Vi avser sätta igång år, 2021. Vi kommer attt skicka ut kallelse så snart vi anser att  det kan tillåtas.

 

Vi hoppas vi kan samlas till möte den 26 maj 2021. Då tänker vi oss årsmöte och CVF kommer att prata om FV.

Vid dessa möten får vi givande träffar med flygkamrater,

 höra intressanta föredrag och äta en god middag tillsammans.


Vill du, som är medlem, delta i möten, skall du anmäla dig till Magnus Berg, se inbjudan.


Är du inte medlem får du försöka "snacka in dig" hos någon medlem eller styrelse-medlem och bli hans gäst.


Vill du bli medlem, kontakta då någon i styrelsen. Se kontakter.


Har du idéer om föredrag, egna eller andras, kontakta oss i styrelsen eller någon annan i sällskapet.