Program 


Vi har åtta möten om året. De är vanligen i Militärsällskapets lokaler. Vi  samlas efter kl 16 över en öl eller drink för att få tid att träffa vänner och göra nya bekantskaper. Kl 17.30 får vi ett föredrag eller ett kåseri av gemensamt intresse, innan vi äter middag tillsammans. Programm för våra möte finns nedan.


I mötesreferaten har vi gjort korta sammandrag av föredragen som har varit. Referaten avser att ge lite mera till de medlemmar som inte kunde vara med. Det förutsätter naturligtvis att föredragshållaren ger sitt medgivande.Den 10 maj hade vi FSS årsmöte och

därefter föredrag av Magnus Liljegren om

KKrVAK : "Vägval för stridsflyget."


Hösten  2023 planerar vi preliminärt följande:

13 september. Ulf Cedermark;

”Personliga reflektioner efter haveriet i Gottröra med SAS MD-80 flight SK751

11 oktober. Kjell Nordström; Spaningsflyg under kalla kriget.

15 November. Gudrun Persson, FOI;

Aktuellt om  läget i Ukraina.

19 december. Michael Claesson

Vid dessa möten får vi givande träffar med flygkamrater,

 höra intressanta föredrag och äta en god middag tillsammans.


Vill du, som är medlem, delta i möten, skall du anmäla dig till Magnus Berg, se inbjudan.


Är du inte medlem får du försöka "snacka in dig" hos någon medlem och bli hans gäst.


Vill du bli medlem, kontakta då någon i styrelsen. Se kontakter.


Har du idéer om föredrag, egna eller andras, kontakta oss i styrelsen eller någon annan i sällskapet.