Kontaktpersoner i styrelsen

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Medlemsregister

Klubbmästare

Ledamöter



Kassör

Jan Närlinge

Peter Lundberg

Claes Parkner

Magnus Berg

Kristina Pollack

Ted Hagelborg

Anders Silwer

Lars Jäderblom

Robert Winton

jan.narlinge@telia.com

peter.hans.lundberg@gmail.com

parkner@telia.com

simagnus.berg@gmail.com

pollack.kristina@gmail.com

ted.hagelborg@gmail.com

anders.silwer@me.com

jadla@me.com

robert@winton.se

073-358 45 42 

070-999 00 40

070-582 01 81

073-987 35 20 

073-524 06 72

073-501 12 56 

072-215 22 44 

076-306 51 53

070-227 24 76


Flygarsällskapets plusgiro är; 11 96 67-4